Home » Aanpassing storten afval 2017

Aanpassing storten afval 2017

Aanpassing storten afval 2017

2 jan. 2017 09:55

Eindverwerkers en afnemers voeren tariefsverhoging door voor 2017

Vanaf 1 januari 2017 is Kep Blaauw & Zn. v.o.f. genoodzaakt om verschillende tarieven voor het storten van afval aan te passen.

Onze eindverwerkers en afnemers hebben, ingaande 1 januari 2017 hun tarieven aangepast waardoor wij genoodzaakt zijn om deze trend te volgen.

De ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen zullen wij voor u hieronder toelichten.

Op dit moment zijn de tarieven voor primaire grondstoffen lager dan de tarieven voor secundaire grondstoffen. Er is daardoor minder vraag naar recycling, wat resulteert in een stijging van de verwerkingskosten.

Voor aan aantal specifieke afvalstromen zijn vraag en aanbod niet meer in balans.

  • Hout: er is minder vraag naar hout en spaanplaat door afname van energiesubsidiemogelijkheden.
  • Gevaarlijk afval: er is een (te) groot aanbod van afgewerkte oliën en oplosmiddelen.
  • Grof afval: door het grote aanbod van tapijten en matrassen wordt er selectiever geshredderd.
  • Bouw- en sloopafval: de vraag naar het restmateriaal van dit type afval staat onder druk.
  • Brandbaar bedrijfsafval: er is veel aanvoer uit andere landen, waardoor een ondercapaciteit bij verwerkers ontstaat.

Ook de transportkosten zullen stijgen in 2017. Uit NEA-cijfers blijkt dat als gevolg van veel hogere brandstofkosten, toenemende filedruk en een stijging van de inflatie deze kosten zullen stijgen.

Heeft u vragen hierover dan horen wij dat graag van u en zullen u dan volledige tekst en uitleg hierover geven.

 

Volgende »

Lees meer »